Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο