Η άσκηση που ακολουθεί αναφέρεται στις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και στο διεθνή καταμερισμό της παραγωγής. Σας ζητά να εξηγήσετε πως μπορεί να προκύπτουν εξωτερικές οικονομίες κλίμακας σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο, και να υπολογίσετε την παραγωγή και την κατανάλωση σε δύο χώρες κάτω από συνθήκες αυτάρκειας και ελευθέρου εμπορίου.

Η άσκηση σας επιτρέπει να κατανοήσετε τη σημασία των αρχικών συνθηκών τη στιγμή της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου για τη διεθνή κατανομή της παραγωγής σε κλάδους που υπόκεινται σε εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και θα είναι εξαιρετικά υποβοηθητική για την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 6: Εξωτερικές Οικονομίες Κλίμακας και Διεθνής Καταμερισμός της Παραγωγής

Advertisement