Οι ασκήσεις που επισυνάπτονται, αναφέρονται στις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου σε ατελώς ανταγωνιστικούς κλάδους, που χαρακτηρίζονται από εσωτερικές οικονομίες κλίμακας για τις επιχειρήσεις.

Σας ζητούν να υπολογίσετε την παραγωγή, την κατανάλωση, την ποικιλία των παραγομένων προϊόντων και τις τιμές, για τα προϊόντα ενός ατελώς ανταγωνιστικού κλάδου, σε δύο παρόμοιες οικονομίες, κάτω από συνθήκες αυτάρκειας και ελευθέρου εμπορίου.

Επίσης σας ζητούν να εξηγήσετε πως μπορεί να προκύπτουν οφέλη από το διεθνές εμπόριο, και ποια μπορεί να είναι αυτά, σε μία παγκόσμια οικονομία στην οποία καμμία χώρα δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης.

Η επίλυση των ασκήσεων αυτών  σας επιτρέπει να κατανοήσετε τη σημασία των οικονομιών κλίμακας για το ενδο-κλαδικό εμπόριο σε κλάδους όπου η διάρθρωση των αγορών είτε είναι ολιγοπωλιακή, είτε χαρακτηρίζεται από συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Η επίλυση των ασκήσεων αυτών σας προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις τελικές εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 7: Διεθνές Εμπόριο σε Έναν Ολιγοπωλιακό Κλάδο

Σύνδεσμος στην Άσκηση 8: Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο

Advertisement