Η άσκηση που ακολουθεί αναφέρεται στους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις της διεθνούς μετανάστευσης. 

Καλείστε να υπολογίσετε τις επιπτώσεις των διεθνών μετακινήσεων εργαζομένων από χώρα σε χώρα για το παγκόσμιο κατά κεφαλήν εισόδημα και την ευημερία των χωρών υποδοχής και προέλευσης μεταναστών, καθώς και για τη διανομή του εισοδήματος, δηλαδή τους πραγματικούς μισθούς και τις προσόδους του κεφαλαίου στις χώρες προέλευσης και υποδοχής μεταναστών. 

Η επίλυσή της άσκησης θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε τη διάρθρωση των υποδειγμάτων μετανάστευσης, και θα σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 5: Αίτια και Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης

Advertisement