Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο πρότυπο ανταγωνιστικό υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου, με δύο χώρες, δύο αγαθά και δύο συντελεστές παραγωγής. Καλείστε να υπολογίσετε τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και των μεταβολών των όρων εμπορίου στη διάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην κοινωνική ευημερία αλλά και στη διανομή του εισοδήματος σε μία παγκόσμια οικονομία που αποτελείται από δύο χώρες, παράγει δύο αγαθά και χρησιμοποιεί δύο συντελεστές παραγωγής.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Η λύση της συγκεκριμένης αυτής άσκησης περιλαμβάνεται στην διάλεξη 7, η οποία θα είναι και η βάση του σχετικού φροντιστηρίου.

Άσκηση 4: Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου

Advertisement