Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο υπόδειγμα των αναλογιών των συντελέστων παραγωγής (Heckscher Ohlin) και στις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και των μεταβολών των όρων εμπορίου στη διάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην κοινωνική ευημερία αλλά και στη διανομή του εισοδήματος σε μία μικρή ανοικτή οικονομία.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Άσκηση 3: Σχετική Διαθεσιμότητα Συντελεστών Παραγωγής και Διεθνές Εμπόριο

Advertisement