Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο υπόδειγμα των εξειδικευμένων συντελέστων και τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου στη διάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην κοινωνική ευημερία αλλά και στη διανομή του εισοδήματος.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Άσκηση 2: Υπόδειγμα των Εξειδικευμένων Συντελεστών και Διανομή του Εισοδήματος

Advertisement