Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο υπόδειγμα του Ricardo και στη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 1: Το Υπόδειγμα του Ricardo με Δύο Χώρες και Δύο Αγαθά

Advertisement