Ο Antoine Augustin Cournot (28 Αυγούστου 1801 – 31 Μαρτίου 1877) ήταν Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, ο οποίος επίσης συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική θεωρία.

Το 1838 δημοσίευσε το βιβλίο Έρευνες για τις Μαθηματικές Αρχές της Θεωρίας του Πλούτου (Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses), στο οποίο εισήγαγε τις ιδέες των συναρτήσεων και της πιθανότητας στην οικονομική ανάλυση. Παρήγαγε την πρώτη φόρμουλα για τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης ως συνάρτηση της τιμής και στην πραγματικότητα ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης σε ένα γράφημα, προλαβαίνοντας τον Alfred Marshall κατά περίπου τριάντα χρόνια.

Το διάσημο υπόδειγμα του για το δυοπώλιο, που επίσης αναπτύχθηκε στο βιβλίο του, εισήγαγε επίσης την ιδέα μιας ισορροπίας ολιγοπωλίου (γνωστής ως ισορροπίας Cournot), που γενικεύθηκε ως ισορροπία Nash από τον John Nash μετά από περισσότερο από έναν αιώνα.

Παρά το ότι η συμβολή του δεν αναγνωρίσθηκε άμεσα, η επίδρασή του στην εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης υπήρξε τεράστια.

Σύνδεσμος σε Αναλυτικό Σημείωμα αναφορικά με τον Cournot

Σύνδεσμος στο άρθρο της Wikipedia για τον Cournot

Advertisement