Ο David Hume (7 Μαϊου 1711-25 Αυγούστου 1776) θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του διαφωτισμού, καθώς και ένας επιτυχημένος ιστορικός και οικονομολόγος. Θεωρείται επίσης από τους προδρόμους των κλασσικών οικονομικών και της διεθνούς μακροοικονομικής. 

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ακαδημαϊκή θέση λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών του (εθεωρείτο άθεος), ο David Hume ήταν αναμφισβήτητα η πιο εξέχουσα προσωπικότητα του Διαφωτισμού στη Σκωτία (περίπου 1740 έως 1790) και στενός φίλος του Adam Smith, τις ιδέες του οποίου και επηρέασε. 

Οι συνεισφορές του Hume στα οικονομικά βρίσκονται κυρίως στις Πολιτικές Τοποθετήσεις (Political Discourses, 1752), οι οποίες ενσωματώθηκαν το 1758 ως μέρος της συλλογής, Δοκίμια: Ηθικά, Λογοτεχνικά και Πολιτικά (Essays: Moral, Literary and Political).

Η κυριότερη συμβολή του στα οικονομικά σήμερα θεωρείται ο μηχανισμός τιμών-ροών πολυτίμων μετάλλων, το πρώτο συνεπές μακροοικονομικο υπόδειγμα προσαρμογής των τιμών και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στη διεθνή οικονομία, το οποίο συνέβαλε με κρίσιμο τρόπο στην απομυθοποίηση του μερκαντιλισμού.

Σύνδεσμος σε Αναλυτικό Σημείωμα αναφορικά με τον David Hume

Advertisement