Οι ιδέες του John Maynard Keynes, του πιο σημαντικού ίσως οικονομολόγου του 20ου αιώνα, άλλαξαν ριζικά τη θεωρία και την πρακτική της μακροοικονομικής και τις οικονομικές πολιτικές των κυβερνήσεων.

Στο βιβλίο του Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος, το οποίο εκδόθηκε το 1936, ο Keynes ξεκίνησε μια επανάσταση στην οικονομική σκέψη, αμφισβητώντας τις ιδέες των νεοκλασικών οικονομολόγων που υποστήριζαν ότι οι ελεύθερες αγορές μπορούν να διασφαλίζουν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα πλήρη απασχόληση, εάν και εφόσον οι εργαζόμενοι ήταν ευέλικτοι στις μισθολογικές τους απαιτήσεις. Αντίθετα, υποστήριξε ότι βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα η συνολική ζήτηση είναι αυτή που καθορίζει το συνολικό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και ότι η ανεπαρκής συνολική ζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένες περιόδους ύφεσης και υψηλής ανεργίας.

Έχτισε πάνω σε προηγούμενες εργασίες για τα αίτια των οικονομικών κύκλων, τις οποίες αναμόρφωσε ριζικά, και θεωρείται ευρέως ως ο ιδρυτής της σύγχρονης μακροοικονομικής.

___________________________

Βασικές Εργασίες του John Maynard Keynes

1923, A Tract on Monetary Reform, Macmillan, London.

1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London.

1940, How to Pay for the War, Macmillan, London.

Σύνδεσμος σε αναλυτικό σημείωμα για τον John Maynard Keynes

Advertisement