Ο Alfred Marshall ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομολόγους όλων των εποχών. Το 1885 έγινε Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου παρέμεινε μέχρι την αποχώρησή του το 1908.

Θεωρείται ο ιδρυτής και ηγέτης της διάσημης οικονομικής Σχολής του Cambridge, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον Arthur Cecil Pigou, τον John Maynard Keynes, τον Alfred Kahn, τον Dennis Robertson, τη Joan Robinson, τον James Meade και τον Nicholas Kaldor.

Το βιβλίο του, Αρχές της Οικονομικής (Principles of Economics, 1890), ήταν το κυρίαρχο οικονομικό εγχειρίδιο στην Αγγλία και τις ΗΠΑ για πολλά χρόνια. Ήταν το πρώτο εγχειρίδιο που βασίστηκε στις ιδέες της προσφοράς και της ζήτησης και την οριακή χρησιμότητα και το οριοκό κόστος παραγωγής, τα οποία συνέθεσε σε ένα συνεκτικό σύνολο αρχών, το οποίο σε μεγάλο βαθμό επικρατεί έως και σήμερα.

Ο Marshall θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της νεοκλασικής οικονομικής. Αν και οδήγησε την οικονομική ανάλυση σε ένα πιο αυστηρό και συνεπές μαθηματικό επίπεδο, δεν ήθελε τα μαθηματικά να επισκιάσουν τα οικονομικά και έτσι να αποξενώσουν τους μη ειδικούς.

Είναι χαρακτηριστικός ο ορισμός του για την οικονομική επιστήμη, ότι, “Η πολιτική οικονομία ή οικονομική είναι η μελέτη της ανθρωπότητας στη συνήθη δραστηριότητα της ζωής. Εξετάζει το τμήμα της ατομικής και κοινωνικής δράσης που συνδέεται στενότερα με την επίτευξη και τη χρήση των υλικών απαιτήσεων της ευημερίας.”

_________________________

Βασικές Εργασίες του Alfred Marshall

1879, (with Mary Paley Marshall), The Economics of Industry, Macmillan, London.

1879, The Pure Theory of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values, Macmillan, London.

1890, Principles of Economics, Macmillan, London.

1919, Industry and Trade, Macmillan, London.

1923, Money, Credit and Commerce, Macmillan, London.

Σύνδεσμος σε Αναλυτικό Σημείωμα Αναφορικά με τον Alfred Marshall

Σύνδεσμος σε μετράφραση άρθρου του περιοδικού The Economist, για τη Σχολή του Cambridge