Ο Ronald Winthrop Jones (γεννημένος το 1931) είναι ένας σημαντικός οικονομολόγος με σημαντική συμβολή στη θεωρία διεθνούς εμπορίου και Ομότιμος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Rochester των ΗΠΑ.

Με μία σειρά εργασιών του συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του υποδείγματος των εξειδικευμένων συντελεστών και του γενικευμένου ανταγωνιστικού υποδείγματος του διεθνούς εμπορίου.

Το πολύ σημαντικό βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση και Θεωρία του Εμπορίου Εισροών (Globalization and the Theory of Input Trade) συνοψίζει μεγάλο μέρος του έργου του και αναλύει επίσης την πρόσφατη τάση των αγορών προς κατακερματισμό και διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο καθηγητής Jones είναι επίσης συγγραφέας του Παγκόσμιου Εμπορίου και Πληρωμών (World Trade and Payments) (με τον Richard E. Caves και τον Jeffrey Frankel), ένα σημαντικό εγχειρίδιο που εστιάζει στη διεθνή οικονομία.

________________________________________

Βασικές Εργασίες του Ronald Jones

Globalization and the Theory of Input Trade, Cambridge MA, MIT Press (2000)

World Trade and Payments (with Richard E. Caves and Jeffrey Frankel), New York, NY, Addison Wesley (2007).

Advertisement