Η γραπτή εξέταση της 8ης Ιουλίου θα αποτελείται από 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύμφωνα με τις ενδεικτικές ερωτήσεις που έχουν ήδη αναρτηθεί. Λόγω των δυσκολιών της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν θα υπάρχουν ασκήσεις ανάλογες με αυτές που έγιναν στα φροντιστήρια.

Οι 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα είναι χωρίσμένες σε δύο (σχεδόν) ίσα τμήματα. Α. Διεθνές Εμπόριο και Διεθνής Εμπορική Πολιτική, και Β. Διεθνής Μακροοικονομική και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης, και θα καλείστε να επιλέξετε την καταλληλότερη απάντηση μεταξύ 4 εναλλακτικών απαντήσεων.

Κάθε σωστή απάντηση μετρά για 1 μονάδα, κάθε λάθος απάντηση επιφέρει αφαίρεση 0,25 της μονάδας και η μη απάντηση βαθμολογείται με 0. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται επί τοις εκατό και μετατρέπεται στη κλίμακα 1-10, με στογγύλευση στον πλησιέστερο ακέραιο.

Για αυτούς που θα εξεταστούν εξ αποστάσεως, τα θέματα θα αναρτηθούν στο e-class στις 8:35πμ ώρα Ελλάδος σε μορφή pdf. Θα πρέπει να επιστραφούν με τις απαντήσεις στο alogoskoufis@aueb.gr έως τις 10:45πμ ώρα Ελλάδος από το προσωπικό σας email. Απαντήσεις που θα σταλούν μετά τις 10:45πμ ώρα Ελλάδος δεν θα ληφθούν υπόψη. Επιπλέον, για αυτούς που εξετάζονται εξ αποστάσεως επιφυλάσσομαι για συμπληρωματική προφορική εξέταση μέσω Skype, μεταξύ 11:00πμ-12:30μμ την ίδια ημέρα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει όλοι να συμπληρώσουν στις απαντήσεις τους έναν αριθμό Skype στον οποίο θα μπορούσα να τους καλέσω για τη συμπληρωματική εξέταση. Ο δικός μου κωδικός Skype είναι alogoskoufis.george

Καλή επιτυχία