Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της ΕΕ, 6 Μαϊου 2020

Η πανδημία του κορονοϊού αντιπροσωπεύει μια μεγάλη διαταραχή για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ, με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη αντίδραση της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει φέτος ύφεση ιστορικών διαστάσεων.

Η Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη του 2020 προβλέπει ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα συρρικνωθεί κατά 7¾% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 6% το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7% το 2020 και να αυξηθεί κατά περίπου 6% το 2021.  Οι προβλέψεις για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ έχουν αναθεωρηθεί κατά περίπου εννέα εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την οικονομική πρόβλεψη του φθινοπώρου του 2019.

Η διαταραχή για την οικονομία της ΕΕ είναι συμμετρική ως προς το ότι η πανδημία έχει πλήξει όλα τα κράτη-μέλη, αλλά τόσο η πτώση της παραγωγής το 2020 (από -4¼% στην Πολωνία σε -9¾% στην Ελλάδα) όσο και η ισχύς της ανάκαμψης το 2021 να διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος. Η οικονομική ανάκαμψη κάθε κράτους-μέλους θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξέλιξη της πανδημίας στο κράτος αυτό, αλλά και από τη δομή των οικονομιών τους και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν μέσω της σταθεροποιητικής πολιτικής. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ, η δυναμική της ανάκαμψης σε κάθε κράτος- μέλος θα επηρεάσει επίσης την έκταση της ανάκαμψης των άλλων κρατών-μελών.

Σύνδεσμος στην Επισκόπηση της Πλήρους Πρόβλεψης

Σύνδεσμος στην Πρόβλεψη για την Ελλάδα

Advertisement