Τα φροντιστηριακά μαθήματα στο Μάθημα Διεθνής Οικονομική ξεκινούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Υπεύθυνος είναι ο Παναγιώτης Βενέρης

Ώρες των Μαθημάτων

Παρασκευές 11:00-13:00 Αμφ. Χ Αρχικά Α-Λ

Δευτέρες      11:00-13:00 Δ22 Αρχικά Μ-Ω

Ειδικά την Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα αναπληρωθεί το μάθημα της Καθαρής Δευτέρας για την ομάδα Μ-Ω στο Αμφ. Χ μεταξύ 13:00-15:00.