Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο πρότυπο ανταγωνιστικό υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου, με δύο χώρες, δύο αγαθά και δύο συντελεστές παραγωγής. Καλείστε να υπολογίσετε τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και των μεταβολών των όρων εμπορίου στη διάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην κοινωνική ευημερία αλλά και στη διανομή του εισοδήματος σε μία παγκόσμια οικονομία που αποτελείται από δύο χώρες.

Η επίλυσή της θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τη διάρθρωση του σημαντικού αυτού υποδείγματος, και θα σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις.

Άσκηση 4: Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου