Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο υπόδειγμα των αναλογιών των συντελέστων παραγωγής (Heckscher Ohlin) και στις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και των μεταβολών των όρων εμπορίου στη διάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην κοινωνική ευημερία αλλά και στη διανομή του εισοδήματος σε μία μικρή ανοικτή οικονομία.

Η επίλυσή της θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τη διάρθρωση του σημαντικού αυτού υποδείγματος, και θα σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις.

Άσκηση 3: Σχετική Διαθεσιμότητα Συντελεστών Παραγωγής και Διεθνές Εμπόριο