Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο υπόδειγμα των εξειδικευμένων συντελέστων και τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου στη διάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην κοινωνική ευημερία αλλά και στη διανομή του εισοδήματος.

Η επίλυσή της θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τη διάρθρωση του σημαντικού αυτού υποδείγματος, και θα σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις.

Άσκηση 2: Υπόδειγμα των Εξειδικευμένων Συντελεστών και Διανομή του Εισοδήματος