Η άσκηση που ακολουθεί αφορά στο υπόδειγμα του Ricardo και στη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Η επίλυσή της θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τη διάρθρωση του σημαντικού αυτού υποδείγματος, και θα σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 1: Το Υπόδειγμα του Ricardo με Δύο Χώρες και Δύο Αγαθά