Από τον Economist, 27 Ιουλίου 2013

Φέτος, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), θα είναι η πρώτη χρονιά στην οποία οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ, με βάση την αγοραστική δύναμη. Το 1990 αντιπροσώπευαν λιγότερο από το ένα τρίτο ενός πολύ μικρότερου συνόλου. Από το 2003 έως το 2011 το μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής που προέρχεται από τις αναδυόμενες οικονομίες αυξανόταν κατά πάνω από μια ποσοστιαία μονάδα το χρόνο. Η εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη που γνώρισε ο κόσμος σε αυτές τις δύο δεκαετίες σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη οικονομική μεταμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας. Κάτι παρόμοιο, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ξανασυμβεί ποτέ.

Η πιο εντυπωσιακή αύξηση ήταν σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες: τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, στις οποίες έχει δοθεί το ακρωνύμιο BRIC (Brazil, Russia, India, China). Αυτές οι οικονομίες έχουν αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους. Όμως, το μέγεθος τους, τους δίνει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Με όρους ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης ήταν οι μόνες οικονομίες της τάξης του ενός τρις δολαρίων, εκτός του ΟΟΣΑ, μιας λέσχης των πλουσίων χωρών. Επίσης ειδικό βάρος τους έδωσε και ο ρυθμός ανάπτυξής τους. Σήμερα και οι τέσσερεις αυτές οικονομίες ανήκουν στις δέκα μεγαλύτερες εθνικές οικονομίες στον κόσμο.

Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών εν γένει, και ιδιαιτέρως των BRICs, έχει μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία με πολλούς τρόπους, κάποιοι από τους οποίους είναι στρεβλωτικοί. Οι τιμές των πρώτων υλών ανέβηκαν στα ύψη και το κόστος των προϊόντων μεταποίησης και της εργασίας βυθίστηκε. Τα παγκόσμια ποσοστά φτώχειας υποχώρησαν. Τεράστιες οικονομικές ανισορροπίες τροφοδότησαν μια εποχή οικονομικής ευπάθειας και έθεσαν τις βάσεις για την παγκόσμια κρίση. Ένα αυξανόμενο και πολύ πιο προσιτό απόθεμα εργατικού δυναμικού στις αναδυόμενες οικονομίες έπαιξε ρόλο τόσο στην στασιμότητα των μισθών όσο και στην αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στις πλούσιες χώρες.

Η στροφή προς τις αναδυόμενες οικονομίες θα συνεχισθεί. Αλλά η πιο ταραχώδης φάση της φαίνεται να έχει, περισσότερο ή λιγότερο, φτάσει στο τέλος της. Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε όλες τις χώρες BRIC έχουν πέσει. Η φύση της ανάπτυξης τους είναι επίσης σε διαδικασία αλλαγής, και νέα αυτή φάση θα έχει λιγότερες άμεσες συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πιθανότητα η ανάπτυξη σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες να έχει στο εγγύς μέλλον επιπτώσεις που να μπορούν να συγκριθούν με εκείνες των BRICs κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι χαμηλή. Δεν έχουν τη δυνατότητα πραγματικής σύγκλισης που είχαν οι BRICs στις δεκαετίες του 1990 και του 2000. Επιπλέον, η ανάπτυξη των BRICS έχει αλλάξει την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία με τρόπους που θα αμβλύνουν τις διαταρακτικές επιδράσεις από οποιαδήποτε παρόμοια επέκταση στο μέλλον. Οι αναδυόμενοι γίγαντες θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και ο αριθμός τους θα φουσκώσει. Αλλά το πέλμα τους δεν θα κλονίζει πλέον τη Γη όπως έκανε κάποτε.

Πλήρης Μετάφραση του άρθρου του Economist

Advertisement