Η διεθνής μαζική μετανάστευση ξεκίνησε στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, όταν οι εξελίξεις στην τεχνολογία των μεταφορών και οι βιομηχανικές επαναστάσεις οδήγησαν στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που ξεκινούν για άλλα μέρη του πλανήτη σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.

Το βιβλίο “Διεθνής Μετανάστευση και η Παγκόσμια Οικονομία”, των Timothy Hatton και Jeffrey Williamson, καλύπτει δύο μεγάλα μεταναστευτικά κύματα: Το πρώτο διήρκεσε, από το 1820 μέχρι την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η μετανάστευση ήταν σε μεγάλο βαθμό χωρίς περιορισμούς. Το δεύτερο ξεκίνησε από το 1950, όταν η μαζική μετανάστευση συνέχισε να αυξάνεται παρά τους περιορισμούς της πολιτικής. Το βιβλίο διερευνά επίσης το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των δύο κυμάτων, όταν η διεθνής μετανάστευση συρρικνώθηκε απότομα εξαιτίας των δύο παγκοσμίων πολέμων, των περιορισμών στην εισδοχή μεταναστατών και τη Μεγάλη Ύφεση.

Περισσότερα

Advertisement